Vastgoed (her)ontwikkelen? Maak er een hotel of restaurant van!

Stel: U bent verantwoordelijk voor de herbestemming van een monumentaal pand, een kerk, een historisch gebouw of industrieel erfgoed. Aan welke mogelijke invullingen denkt u? Ik voorspel u dat een idee voor een hotel of restaurantconcept voorkomt in uw top 3 van opties.

 Dit is geen slechte gedachte. Door de koppeling van het vastgoed aan de exploitatie kunnen langjarige huurcontracten worden afgesloten, is er een significant kleinere kans op toekomstige leegstand en is de staat van onderhoud beter dan bij traditionele vormen van vastgoed. Dit zijn belangrijke factoren die zorgen voor een waarde verhoging.

 

Een andere reden waarom de invulling met een hotel of restaurant logisch lijkt is dat zowel de hotelbranche als de restaurantsector de afgelopen jaren een explosieve groei kennen en dat deze naar verwachting de komende jaren aanhoudt.

Maar wat is het realiteitsgehalte van deze ideeën? Het succes van dergelijke herontwikkelingen staat en valt bij het contracteren van de juiste partij die het hotel of restaurant gaat exploiteren. Deze partij moet in staat zijn om binnen de specifieke kaders die gelden voor dergelijk bijzonder vastgoed, langdurig rendabel te kunnen exploiteren. Daarnaast dient deze partij een onderscheidend concept neer te zetten dat recht doet aan de statuur van het pand en gelijktijdig aansluit op de steeds veranderende marktvraag. 

Het is zodoende een grote opgave om de juiste partij te vinden tussen de circa 3.600 hotels en 12.000 restaurantexploitaties die Nederland rijk is.

 

Dit vraagt om een andere aanpak dan alleen het inhuren van een makelaar en het drukken van een gelikte verkoopfolder, hiervoor is het afbreukrisico vaak te hoog. 

 

Dit vraagt om een aanpak waarbij de pandeigenaar of beheerder huiswerk te doen krijgt maar die zal leiden tot een passende horeca-invulling en een langdurige, rendabele exploitatie.

Dit huiswerk bestaat onder meer uit:

  • het bepalen van de algemene en financiële doelstellingen voor het pand;
  • het identificeren van de bouwkundige (on)mogelijkheden van het pand;
  • het opstellen van een programma van eisen en wensen ten behoeve van de exploitant;
  • het doorrekenen van de financiële haalbaarheid van het PvE;
  • het opstellen van een toetsingskader voor het beoordelen van aanbiedingen;
  • de keuze voor de manier waarop mogelijk passende marktpartijen benaderd worden;
  • de keuze over de manier waarop partijen hun plannen kenbaar kunnen maken;
    (bv. een prijsvraag, een open inschrijving of een mini-competitie).

First Mate heeft een aanpak ontwikkeld die in de praktijk succesvol wordt toegepast. Wij verbinden vraag en aanbod binnen de horeca en voegen hier onze gedegen marktkennis aan toe. Zo ontstaan langdurige, rendabele, succesvolle verbindingen tussen vastgoedpartijen en horeca exploitanten.

 

Bent u geïnteresseerd in welke aanpak voor u het meest rendeert of heeft u andere vraagstukken op gebied van horeca, foodservice of leisure? 

Reactie schrijven

Commentaren: 0