Bedrijfshoreca als strategisch communicatiemiddel

Vastgoedeigenaren en directies van organisaties staan voor lastige vraagstukken die hun dwingen om strategische keuzes te maken. The War on Talent, Well-being, CO2-foodprint, Circulair ondernemen en sociaal-maatschappelijke relevantie staan hoog op de strategische agenda’s. Steeds meer bedrijven beseffen dat het een absolute noodzaak is om duidelijke keuzes te maken en te handelen, met de almaar toenemende krapte op de arbeidsmarkt als motivator. Nieuwe generatie werkenden kiezen immers steeds meer voor werkgevers die bovengenoemde thema’s omarmen en hiermee zichtbaar actief zijn.

Nog weinig partijen gebruiken de mogelijkheden om de bedrijfshoreca in te zetten als communicatiemiddel voor hun strategie. Dat is een gemiste kans aangezien de catering en het fysieke bedrijfsrestaurant uitstekende instrumenten zijn om te communiceren over de bedrijfsvisie en de implementatie hiervan zichtbaar te maken. 

Thema’s die bij u op strategisch niveau spelen, worden door cateraars opgepakt. Wilt u circulariteit in de bedrijfsvoering introduceren? Gebruik de kennis die bijvoorbeeld de cateraars Vermaat met Circle in Amsterdam of Albron met The Green House in Utrecht opdoen. 

Staat inclusiviteit op de strategische agenda? Leer dan van The Colour Kitchen of van Facilicom’s Buitengewoon. Vindt u het belangrijk om de waste terug te dringen, kijk dan hoe Eurest met een nieuw digitaal systeem in een test afvalstromen per locatie in kaart brengt. Is het verkleinen van de CO2-foodprint een item? Neem dan een kijkje bij SAB Catering, Vitam of bij Hutten Catering. 

Ook kan catering bijdragen aan de doelstelling om uitstroom van medewerkers te verminderen of ze te stimuleren om vaker naar kantoor te komen. Cateringconcepten die inspelen op de nieuwste Food lifestyle trends dragen hieraan bij. Goede voorbeelden hiervan zijn het vegetarische en plantaardige concept ‘Plant Power’ van Appèl, het vegetarische concept ‘Veggie’ van Sodexo of de foodcourtconcepten van WeCanteen en Cormet Catering.

Kortom; de bedrijfshoreca en catering zijn perfect in te zetten als communicatiemiddel voor de strategische doelstellingen van het bedrijf of van de vastgoedeigenaar. 

Interesse welke (bedrijfs)horeca concept de meeste strategische toegevoegde waarde biedt voor uw vastgoed of organisatie? Neem dan contact op met Michiel van Noort van First Mate – Consultancy & Concepts via info@firstmate.nlof bel 035-6317582.

Reactie schrijven

Commentaren: 0