· 

First Mate begeleidt kennissessie leden VOCC met als thema De Toekomst van de 'Gezonde Schoolkantine'

'De toekomst van de scholencatering’ stond op 29 januari 2020 centraal tijdens een bijeenkomst van de leden van de Verenigde Ondernemende Contract Cateraars (VOCC). Te gast bij Ralph Markwat werd o.a. met input van Jeanette Knoop en First Mate - Consultancy & Concepts gediscussieerd over de houdbaarheid van bestaande afspraken en kaders en de rol die opdrachtgevers en cateraars hierbij hebben. De uitkomst van deze sessie was dat de leden van de VOCC een eigen visie wensen te ontwikkelen over hoe de gemeenschappelijke doelstelling; de realisatie van de 'Gezonde Generatie', gerealiseerd kan worden. 

 

In een statement op de website van de VOCC wordt de contact en het standpunt van de leden toegelicht:

 

(Onderstaande toelichting is overgenomen van de website van de VOCC)

Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren. Daarom heeft de Rijksoverheid onlangs een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan afspraken tussen meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland. Een van de punten die in het Nationaal Preventieakkoord genoemd worden, is gezonde voeding. Dit is een maatregel voor iedereen, niet alleen voor mensen met overgewicht.

 

Voedingscentrum stelt strikte eisen aan gezonde voeding op scholen

De bij de VOCC aangesloten leden lopen nu aan tegen de strenge eisen die het Voedingscentrum stelt aan gezonde voeding op scholen. In dat kader organiseerde de VOCC op 28 januari jl. een bijeenkomst om de gevolgen van de aankomende verscherpte criteria van het Voedingscentrum (de zgn. 2020-normering) te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst is door de VOCC-leden uitgesproken dat de snelheid waarmee het ministerie van VWS en het Voedingscentrum de 2020-normering invoeren, niet haalbaar is.

Dit is ook aangegeven tijdens de gesprekken die gevoerd zijn tussen de VOCC, het JOGG (Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht) en het Voedingscentrum op maandag 3 en dinsdag 4 februari 2020. Tijdens deze gesprekken zijn valide argumenten ingebracht om de invoer van de 2020-normering “on-hold” te zetten en samen te kijken naar de mogelijkheden die er wél liggen. Zowel het Voedingscentrum als het JOGG willen deze argumenten niet in overweging nemen.

 

Richtlijnen te strikt voor jongeren

De richtlijnen binnen de 2020-normering zijn te strikt voor jongeren. Het aantal beschikbare producten binnen het assortiment dat voldoet aan de 2020-normering is te beperkt en sluit voor een groot deel niet aan bij de wensen van jongeren. Op deze manier wordt een groot podium geboden aan aanbieders buiten de scholen (zoals de snackbar of shoarmatent “op de hoek”), die niet voldoen aan de voorwaarden van de Gezonde Schoolkantine, waardoor het uiteindelijke doel van de Gezonde Schoolkantine volledig tenietgedaan wordt.

De VOCC-leden hanteren een stabiel beleid aangaande de Gezonde Schoolkantine. Het nieuwe beleid, zoals geformuleerd door het Voedingscentrum, is praktisch gezien echter onuitvoerbaar. Daarom kunnen onze leden het beoogde en vernieuwde akkoord “Gezonde Voeding op Scholen” en passend in het Nationaal Preventieakkoord niet ondertekenen.

Als VOCC onderschrijven wij het belang van het aanbieden van gezonde voeding op scholen. Echter, de discussie zal daarbij moeten worden gevoerd over het aanbod binnen en buiten de scholen, met de gehele markt (in en rond de scholen) en de gemeenten.

 

Eigen visie VOCC met betrekking tot gezonde voeding op scholen

De VOCC werkt nu aan een visie voor een haalbare invulling van een gezonde voorziening op onderwijsinstellingen. Een visie gebaseerd op praktische “Facts & Figures” en de belangen van alle stakeholders (onderwijsinstellingen, ministerie van VWS, Voedingscentrum, jongeren én cateraars) Deze visie willen wij graag delen met het JOGG. De VOCC heeft daarom deze week het JOGG aangeschreven over de door onze leden ervaren problematiek en uitgenodigd om een dialoog te starten rondom dit onderwerp.

 

De VOCC is zich ervan bewust van de impact die het niet ondertekenen van het akkoord Gezonde Voeding op Scholen heeft, maar meent dat het delen van haar visie met het JOGG over dit punt een juiste stap is om te komen tot een dialoog, waarbij gezond verstand de boventoon moet voeren, en onze leden de studenten en leerlingen een schoolkantine kunnen bieden met een aantrekkelijk en verleidelijk, maar vooral ook een gezond assortiment.

 

First Mate heeft een onderzoeksvoorstel gedaan aan de VOCC om deze visie op te stellen en om met oplossingsrichtingen te komen voor de huidige situatie.