Toekomstbestendige conceptontwikkeling

Aansluiting vinden op de continue veranderende consumentenbehoefte is ons uitgangspunt bij de ontwikkeling van concepten voor de invulling van commerciële meters met horeca of leisure bestemming binnen gebiedsontwikkeling en voor conceptontwikkeling voor hotels, restaurants en catering in bestaande gebouwen, monumenten, erfgoed of in nieuwbouwprojecten.

 

Wij ontwikkelen onderbouwde, toekomstbestendige hotel-, restaurant-, catering- en leisure concepten op basis van data, kennis en ervaring. Succesvolle horeca, foodservice, leisure en retail concepten zijn onderscheidend, sluiten aan bij de vraag uit de doelgroepen, de doelstellingen van de opdrachtgever én zijn financieel haalbaar.Wij combineren data-gedreven inzichten in consumenten- en gebruikersgedrag en sociaal en macro-economisch trends & ontwikkelingen met onze kennis, ervaring en creativiteit om tot onderscheidende, onderbouwde invullingen te komen van commerciële plinten in gebieden en horeca, catering of leisure invullingen in gebouwen. Dit doen wij voor projectontwikkelaars, vastgoedpartijen, ondernemingen in de horeca- en leisure sector en voor restauratieve voorzieningen in bedrijfsmatige omgevingen. 

 

Wij zijn succesvol als ons werk resulteert in inspirerende, creatieve, goed renderende concepten met een duidelijk eigen karakter.

Data-gedreven onderbouwing

In een snel veranderende wereld is creativiteit niet meer genoeg om langdurig succesvol te zijn met een restaurant, hotel, leisure of cateringconcept. wij baseren onze concepten dan ook op basis van de laatste inzichten die vanuit data-analyse gegenereerd worden. 

 

Hiermee kunnen wij de ontwikkelde concepten onderbouwen met feiten en cijfers en is de kans op een langdurig rendabele ontwikkeling en exploitatie significant hoger.

 

Wij merken dat onze aanpak en onderbouwing houvast geeft voor onze opdrachtgevers en bewijskracht geeft richting beleidsmakers. Werkzaamheden uitgelicht

 • Ladder onderbouwing
 • Locatie (on)mogelijkheden identificeren
 • Conceptkaders vaststellen
 • Schetsmatig functioneel en ruimtelijk ontwerp
 • Nadere conceptuitwerking
 • Opstellen businessplan
 • Indicatieve investeringsbegroting opstellen
 • Exploitatiebegroting en haalbaarheidstoets
 • Definitieve conceptomschrijving
 • Opstellen voorlopig functioneel, ruimtelijk en technisch ontwerp
 • Vaststellen definitief ontwerp
 • Aanbesteding (ver) bouw en inkoop materialen, interieur, inrichting en goederen.
 • Uitvoering projectrealisatie
 • Ontwikkelen huisstijl, branding, marketing
 • Samenstellen pre-openingteam
 • Recruitment medewerkers
 • Operationaliseren concept: opstellen van personeelshandboeken, werkstandaarden, procedures, etc.