First Mate begeleidt (semi) overheidsinstellingen onder andere bij visievorming op horeca, foodservice, leisure en retailvraag, bij gebiedsontwikkeling en (her)bestemming van vastgoed. Veel voorkomende werkzaamheden zijn: 

  • Marktonderzoek wenselijkheid hotelontwikkeling
  • Ontwikkelen gemeentelijk horecabeleid
  • Uitvoeren haalbaarheidsonderzoeken
  • Opstellen businesscase
  • Opzetten financiële exploitatiemodellen
  • Ontwikkelen horcaconcepten voor herbestemd vastgoed
  • Uitvoeren benchmark
  • Opstellen investeringsbegrotingen