Enquete Behoefteonderzoek Horeca Hilversum-Oost

Het Buurtinitiatief prOOST bestaat uit een groep vrijwilligers die woonachting zijn in Hilversum Oost. Zij hebben het voortouw genomen om de wijk Hilversum-Oost levendiger te maken en worden hierin gesteund door de gemeente Hilversum. Het buurtinitiatief heeft het initiatief genomen om de behoeften van de wijkbewoners naar horeca in de wijk in kaart te brengen en wordt hierin bijgestaan door adviesbureau First Mate, die de uitkomsten zal analyseren. 

 

Wij zijn erg benieuwd naar jouw mening over de huidige horeca in de wijk en hoe jij de horeca in de wijk in de toekomst graag ziet. Wij nodigen je daarom graag uit om ongeveer 5-10 minuten van je tijd te investeren in jouw toekomstige woongenot door het invullen van een vragenlijst van 25 korte vragen. Jouw mening nemen we graag mee, zodat de ontwikkelingen in de wijk zo goed mogelijk bij jouw wensen aansluiten.